Teracom, s.r.o.
Teracom, s.r.o.                                                                                                              otvoriť PDF
X X X X X X

Služby

1.) Zemné práce

  • Odkopávky a presuny materiálov

2.) Nákladná preprava

  • 3- nápravové vozidlo do 12 ton
  • 4- nápravové vozidlo do 17 ton
  • 5- nápravové vozidlo do 24 ton

3.) Ostatné služby

  • Nakládka odpadu
  • Recyklácia odpadu
  • Sanačné práce
  • Demolačné práce
  • Zemné práce