Teracom, s.r.o.
Teracom, s.r.o.                                                                                                             
X X X X X X

Kontakt
Sídlo firmy
Korešpondenčná adresa:

Teracom, s.r.o.
Košťany nad Turcom 416
038 41 Košťany nad Turcom

Kontakt
tel:
+421 918 225735

mail:
teracom@teracom.sk, info@teracom.sk
Fakturačná adresa:

Teracom, s.r.o.

Košťany nad Turcom 416
038 41 Košťany nad Turcom
Fakturačné údaje:

Teracom, s.r.o.

IČO: 45 467 293
IČ DPH: SK2023020593