BONES SK, s.r.o.
BONES SK, s.r.o.
X X X X X X

Vitajte na stránke spoločnosti BONES SK, s.r.o.

      Spoločnosť BONES s.r.o. bola založená v roku 2007 ako súkromná spoločnosť, ktorá sa špecializovala na recykláciu stavebného odpadu, demolácie a zemné práce na celom území Českej republiky a Slovenska. Samozrejmosťou bol realizácia aj komplexnejších zákaziek a kombinácia služieb spoločnosti.

      Napriek relatívne krátkej dobe pôsobenia na trhu sa služby spoločnosti osvedčili, o čom svedčí aj množstvo spokojných klientov.

      V roku 2012 sa pôsobenie BONES s.r.o. presunulo výhradne na územie Slovenskej republiky pod názvom BONES SK s.r.o. Vzhľadom na predošlé skúsenosti s nakladaním so stavebným odpadom sa spoločnosť zamerala vo svojej činnosti na služby v oblasti odpadového hospodárstva. Od tohto roku spoločnosť BONES SK s.r.o. zneškodňuje inertný odpad kategórie „O- ostatný“ uložením do zeme alebo na povrchu zeme.