BONES SK, s.r.o.
BONES SK, s.r.o.
X X X X X X

Služby

1.) Likvidácia odpadu

  • Zneškodňovanie odpadu metódou D1- uloženie do zeme alebo na povrchu zeme

2.) Nákladná preprava

  • 3- nápravové vozidlo do 12 ton
  • 4- nápravové vozidlo do 17 ton
  • Vyklápací náves do 25 ton
  • Silotransport

3.) Ostatné služby

  • Nakládka odpadu
  • Recyklácia stavebných odpadov
  • Sanačné práce
  • Demolačné práce
  • Zemné práce