BONES SK, s.r.o.
BONES SK, s.r.o.
X X X X X X

Kontakt
Sídlo firmy
Korešpondenčná adresa:

BONES SK, s.r.o.
Košťany nad Turcom 416
038 41 Košťany nad Turcom

0918 225 735

bones@bones.sk
Fakturačná adresa:

BONES SK, s.r.o.
Košťany nad Turcom 416
038 41 Košťany nad Turcom
Fakturačné údaje:

BONES SK, s.r.o.

Zapísaný v OR Okresného súdu Žilina, oddiel Sro, vložka č. 2055/L

IČO: 44 131 267
IČ DPH: SK2022606905